Naziv ustanove: Veleučilište u Karlovcu
Nadređena ustanova:
Vrsta ustanove: Veleučilište
Upisnik: Znanstvena ustanova i visoko učilište
Adresa: Trg Josipa Jurja Strossmayera 9
Mjesto: 47000 KARLOVAC
Telefon: (+385 47) 843 500
Faks: (+385 47) 843 503
E-pošta: dekanat@vuka.hr
URL: www.vuka.hr
dekanica dr. sc. Nina Popović